Odcizení a vandalismus

Pojištění proti odcizení a vandalismu umožňuje nechat si pojistit nemovitosti, věci movité, stavební součásti, cenné věci a písemnosti, vybavení kanceláří, stroje a zařízení, nemotorová vozidla.

Rozsah pojištění

  • Odcizení (k němuž došlo krádeží, při které pachatel překonal překážky chránící věc před odcizením)
  • Loupež
  • Vandalismus (úmyslné poškození nebo zničení pojištění věci)