Odpovědnost za škodu způsobenou na ušlém zisku

Jde o velmi specifické pojištění, které lze nejčastěji sjednat v rámci majetkového pojištění. Je pomocníkem v případech, kdy podnikatel nemůže provozovat svoji činnost například v důsledku živelné pohromy - požáru, povodně nebo záplavy. V takové situaci firmě nabíhají stálé náklady a dále přichází o zisk, který by v případě normálního provozu realizovala.

Toto pojištění je určeno k překlenutí období nutného na rekonstrukci provozu a zajištění finanční stability podniku.