Pojištění strojů a strojních zařízení

Kryje výhradně havarijně-strojní rizika. Může se přitom jednat o pojištění celých souborů strojů a strojních zařízení, anebo pouze o pojištění vybraných strojů a zařízení. Vhodné je pojišťovat stroje, kterých věk nepřesáhl hranici 10 let.

Pojistitelná rizika

Pojistné krytí má obvykle tento bližší obsah : kryje škody, vzniklé na příslušném stanovišti stroje nebo zařízení vzniklé:

 • vadou materiálu, konstrukce nebo technologie výroby
 • neodborným zacházením
 • rozpínavosti nebo tlakem páry, plynu a kapalin
 • působením elektrického proudu při zkratu, přepětí nebo indukcí
 • mrazem
 • nárazem nebo vniknutím cizího předmětu
 • roztržením odstředivou silou

Pojištění se vztahuje i na poškození nesprávnou obsluhou, údržbou a opravou, při montáži.

Pojištění nekryje

Pojistné krytí se obvykle nevztahuje na následky:

 • eroze, koroze
 • trvalého vlivu provozu nebo přirozeného opotřebení

a dále též na strojní součástky, díly a nástroje, které se pravidelně vyměňují při změně pracovního úkonu nebo při opotřebení, např. nože, vrtáky, ložiska, řemeny, formy atd., pokud nedošlo k jejich poškození v souvislosti se škodou na jiných částech stroje.

Pojistná částka a plnění

Základem pro výpočet pojistného je pojistná hodnota - nová, resp. reprodukční cena stroje.

Určování nové hodnoty:

 1. pořizovací cena x příslušný koeficient vydávaný statistickým úřadem vypovídající o vývoji cen v strojírenství
 2. soudně znalecký posudek
 3. aktuální cena od příslušného výrobce

Jak je patrné, pojištění je konstruováno na principu nové hodnoty. Plnění ze stran pojišťoven je však na časovou cenu.