Pojištění skla

Pojistnou událostí se rozumí rozbití skla v důsledku nahodilé nepředvídatelné události. Pojištění skel se vztahuje na takové poškození nebo zničení, při kterém zasazené nebo osazené sklo bylo rozbito, prasklo nebo bylo poškozeno tak, že je nezbytná jeho výměna.

Předmět pojištění

Pojištění se týká zasklení stavebních součástí budovy. Do pojištění je možné zahrnout skleněné části movitých věcí, předměty umístěné vně budovy, skleněné mozaiky a skleněné stěny.

Na zvláštní ujednání lze sjednat pojištění nákladů vynaložených v souvislosti s pojistnou událostí. Mohou to být náklady na speciální povrchovou úpravu pojištěného skla, leštění, montáž a demontáž stavebních součástí nutných k provedení opravy rozbitého skla.

Pojistná částka

Pojistnou částkou je hodnota znovuzřízení pojištěného skla.

Důležité

Pojištění se nevztahuje na škody způsobené poškrábáním šrámy, postřikem barvou, rozbitím vzniklým při montáži nebo přepravě, z důvodu vnitřní vady a úmyslným chováním.