Pojištění přerušení provozu

Pojištění strojního přerušení provozu

Jedná se o pojištění shodné s pojištěním požárního přerušení provozu, opět toto pojištění zaručuje podnikatelům náhradu následných škod, jež vznikly v důsledku strojních škod specifikovaných v pojištění strojů a strojního zařízení. Pojišťovna i v tomto případě hradí pojištěnému především zisk, který podnikateli po dobu obnovy provozu uchází a náklady, které musí vynakládat i v době, kdy je podnik mimo provoz. Předmětem náhrady jsou stále náklady a ušlý zisk po dobu havárie. V současné době tento druh pojištění je jedním z nejvýznamnějších, neboť umožňuje společnostem i v případě havárie splácet leasingové splátky, úvěry, mzdy zaměstnanců apod. V podstatě by měla platit zásada, že čím je společnost více zatížena leasingy a úvěry, měla by klíčové technologie a jejich ekonomické výsledky mít takto pojištěny.

Pojištění požárního přerušení provozu

Sjednání tohoto pojištění zaručuje podnikatelům náhradu následných škod, jež vznikly v důsledku živelních událostí. Pojišťovna v tomto případě hradí pojištěnému především zisk, který podnikateli po dobu obnovy provozu uchází a náklady, které musí vynakládat i v době, kdy je podnik mimo provoz (např. nájemné, odpisy, mzdy). Cílem pojištění přerušení provozu je tedy zajištění stability podniku v případě škody, udržení kvalifikovaných zaměstnanců a klientely, postavení na trhu i finanční rovnováhy.