Povinné ručení

Povinné ručení je typem pojištění, které nahrazuje zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Toto pojištění je povinen sjednat vlastník motorového vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Chrání pojištěného před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného v případě škody, způsobené provozem vozidla.

Kdo je povinen pojištění sjednat?

Vlastník motocyklu, tříkolky nebo čtyřkolky, osobního automobilu, autobusu, nákladního automobilu, speciálního automobilu, tahače, přípojného vozidla, traktoru, pracovního stroje samojízdného, pracovního stroje přípojného, jednonápravového traktoru s přívěsem je povinen, chce-li provozovat své vozidlo na veřejně přístupné pozemní komunikaci. Pokud není vozidlo na odpovědnost pojištěno, nesmí být provozováno na veřejných komunikacích. Jinak je nutné sjednat pojistnou smlouvu, nestačí již pouze zaplatit pojistné.

Na co se pojištění vztahuje?

Chrání pojištěného před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného v případě škody, způsobené provozem vozidla. Povinnost uhradit oprávněné nároky poškozeného, které zejména u závažnějších škod dosahují značných částek, by bez existence pojištění mnohdy na řadu let výrazně snížila životní úroveň toho, kdo je povinen škodu uhradit Odpovědnost provozovatele motorového vozidla za škodu způsobenou provozem jeho vozidla je přitom odpovědností objektivní, tzn. vzniká bez zavinění a zpravidla se jí nelze zprostit.

Zabezpečuje úhradu oprávněných a prokázaných nároků na náhradu škody:

  • na zdraví nebo usmrcením: bolestné, ztížení společenského uplatnění, ztráta na výdělku po dobu a po skončení pracovní neschopnosti, ztráta na důchodu, účelně vynaložené náklady na léčení, náklady na výživu pozůstalých a přiměřené náklady pohřbu
  • věcné škody: skutečná škoda na věci včetně nákladů, spojených s jejím odstraňováním (např. odtah poškozeného vozidla, náhradní doprava z místa nehody do místa bydliště, půjčovné apod.), která má povahu ušlého zisku
  • účelně vynaložených nákladů na právní zastoupení poškozeného při uplatňování jeho nároků na náhradu škody. nákladů léčení zraněného vynaložené zdravotní pojišťovnou

Při provozu vozidla musí mít u sebe doklad o pojištění. Pokud u sebe doklad nemá, hrozí mu pokuta do 1500 Kč. Kdo provozuje vozidlo bez tohoto pojištění, hrozí mu pokuta až do 40 000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel až na jeden rok. Toto pojištění upravuje zákon č.168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).