Pojištění posla

Toto pojištění se vztahuje na přepravu vlastních peněz nebo cenin (např. tržby, mzdy, stravenky) prováděnou pojištěným nebo jinou pověřenou osobou.

Pojistná nebezpečí

  • Loupežné přepadení
  • Ztráta peněz nebo cenin následkem dopravní nehody
  • Pojištění se sjednává vždy na první riziko.
  • Pojištění platí na území České republiky.

Pojištění není určeno pro

  • Dealery a obchodní zástupce
  • Bezpečnostní služby a smluvní přepravu cenin