Cestovní pojištění

Pojištění léčebných výloh v zahraničí

Hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, lékařské ošetření a ošetřovatelské péče, laboratorní rozbory a rentgenové snímky, předepsané léky, ošetření u zubního lékaře, právní a další pomoc související s pojistnou událostí.

Cestovní pojištění

Pojištěná rizika: úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění pro případ zrušení účasti na zájezdu.