Životní pojištění

Důchodové pojištění

Druh životního pojištění, který je specifický předem sjednanou pevnou výší vyplácené doživotní měsíční renty - důchodu. Důchodové pojištění může zaměstnanci sjednat a pojistné platit i zaměstnavatel.

Kapitálové životní pojištění

Pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ smrti nebo dožití. Smrt - výplata pojistné částky. Dožití - výplata pojistné částky. Plná invalidita - zproštění od placení pojistného. Kapitálové životní pojištění může zaměstnanci sjednat a pojistné platit i zaměstnavatel.

Úrazové pojištění osob

Výplata pojistného plnění přímo souvisí se vznikem úrazu u pojištěné osoby. Pojištěná rizika: trvalé následky úrazu, tělesné poškození způsobené úrazem, pracovní neschopnost následkem úrazu, smrt následkem úrazu, pobyt v nemocnici následkem úrazu.

Úrazové pojištění dětí

Výplata pojistného plnění přímo souvisí se vznikem úrazu u pojištěné osoby. Pojištěná rizika: trvalé následky úrazu, tělesné poškození způsobené úrazem, smrt následkem úrazu, pobyt v nemocnici následkem úrazu.