Občanské pojištění

Pojištění rodinných domů

Trvale obývané rodinné domy, které jsou zachovalé a udržované a jež jsou ve vlastnictví občanů, rodinné domy ve výstavbě, další budovy a stavby, které jsou zachovalé a udržované (hospodářské budovy, garáže, bazény, ploty, chodníky) a jsou umístěné na pozemku náležejícím k rodinnému domu, stavební materiál a věci sloužící k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci pojištěné nemovitosti (stavební mechanismy).

Pojištění domácností

Pojištění věcí, které tvoří soubor zařízení domácnosti a slouží k jejímu provozu (nábytek, koberce, osvětlovací tělesa, kuchyňské přístroje, pračka...). Pojištění věcí, které slouží k uspokojování potřeb členů domácnosti (audiovizuální a výpočetní technika, foto technika, sportovní vybavení, starožitnosti, sbírky, cennosti, knihy, oblečení...). Příslušenství bytu a stavební součásti, které jste si sami pořídili (malby, tapety, obklady, dlažby, parkety, plovoucí podlahy, vestavěný nábytek, zděné bytové jádro...). Pojištění elektromotorů domácích spotřebičů a elektromotorů patřících k technickému zařízení bytu. Pojištění souboru věcí sloužících k výdělečným účelům nebo k výkonu povolání. Pojištění garáže a souboru zařízení garáže.

Pojištění bytových domů

Bytové domy, které jsou zachovalé a udržované a jež jsou ve vlastnictví občanů, respektive kdy si vlastníci (nebo budoucí vlastníci) bytových jednotek za účelem správy společných částí domů zřídili právnickou osobu (např. družstvo, s.r.o.). Bytové domy ve výstavbě. Další budovy a stavby, které jsou zachovalé a udržované (hospodářské budovy, garáže, bazény, ploty, chodníky) a jsou umístěné na pozemku náležejícím k bytovému domu. Stavební materiál a věci sloužící k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci pojištěné nemovitosti (stavební mechanismy).

Pojištění bytů

Byt nebo nebytový prostor. Vedlejší místnosti (sklepní kóje, garáže), které jsou určeny ke společnému užívání s bytem, resp. nebytovým prostorem. Váš spoluvlastnický podíl na společných částech domu.

Pojištění chat a chalup

Přechodně obývané rekreační budovy, které jsou zachovalé a udržované a jež jsou ve vlastnictví občanů. Rekreační budovy ve výstavbě. Další budovy a stavby, které jsou zachovalé a udržované (hospodářské budovy, garáže, bazény, ploty, chodníky) a jsou umístěné na pozemku náležejícím k rekreační budově. Stavební materiál a věci sloužící k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci pojištěné nemovitosti (stavební mechanismy). Movité věci - soubor zařízení rekreačního objektu.

Dodatkové připojištění skel

Připojištění skel znamená podstatné rozšíření pojistné ochrany pro skla instalovaná v pojištěném nemovitém majetku, skla jsou pojištěna proti všem rizikům.

Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě

Týká se škod na zdraví, věcech i jiných škod, jež vzniknou na území České republiky a které můžete způsobit nejen Vy, ale i ostatní členové Vaší domácnosti; v tomto pojištění je automaticky zahrnuta např. i odpovědnost za škodu způsobenou Vaším psem.

Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pojištěné nemovitosti

Odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo poškozením cizího majetku.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli.