Havarijní pojištění

Živelní pojištění

Požár, výbuch, úder blesku, náraz letadla, zřícení letadla, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, povodeň, záplava, sesuv půdy, zemětřesení, zřícení skal nebo zemin, únik vody z vodovodních zařízení, únik médií z hasicích zařízení, škody způsobené nárazem dopravního prostředku, škody způsobené kouřem, škody způsobené únikem taveniny, škody způsobené aerodynamickým třeskem.

Odcizení

Odcizení celého vozidla nebo části.

Vandalismus

Poškození vozu vandalským činem.

Havarijní pojištění

Havárie vozidla způsobená pojištěným na vlastním voze.

Doplňková pojištění

Pojištění nestandardní výbavy, pojištění zavazadel přepravovaných pojištěným vozidlem, úrazové pojištění osob dopravovaných pojištěným vozidlem, pojištění věcí během vnitrostátní dopravy, pojištění čelního skla, pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla, pojištění doplňkové asistence, pojištění právní ochrany.