Pojištění rodinných domů

Předmět pojištění

Předmětem pojištění je rodinný dům nacházející se na území České republiky. Pro účely pojištění je rodinný dům taková stavba, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení.

Pojištění rodinných domů se vztahuje zejména na tzv. živelná rizika, tj. rizika způsobená živelnými událostmi. Pojistná rizika si můžete zvolit dle svých požadavků. Výčet rizik, na které se pojištění vztahuje, je stanoven pojistnou smlouvou. Nejčastěji obsahuje pojištění staveb rizika, která se souhrnně označují jako sdružený živel, která zahrnuje především tato rizika:

 • požár
 • výbuch
 • úder blesku
 • pád letadla

Jelikož je pojištění pouze na "sdružený živel" obvykle nedostatečné, umožňují pojišťovny pojištění rozšířit i na mnoho dalších rizik, jako např:

 • záplava
 • povodeň
 • pád stromu
 • vichřice
 • záplava vodou z vodovodního potrubí

Pojištění se však může vztahovat také na jiná neživelná rizika, jako např.

 • poškození stavby při vloupání
 • vandalismus
 • Pojištění staveb pro bydlení lze sjendat pouze na tzv. novou či časovou cenu - nikdy však na cenu tržní. To však neznamená, že pojistnou částku pojišťovna neumožní stanovit tak, aby tržní hodnotě stavby odpovídala.
 • Při výplatě pojistného plnění se pojišťovna totiž řídí tím, na jakou cenu je stavba pojištěna a jaké jsou její technické parametry (tloušťka zdiva, převládající stavební materiál, typ střechy, technický stav nemovitosti), avšak neřídí se již tím, v jaké lokalitě se stavba v rámci města či obce nachází. Za stejný dům na Václavském náměstí či v neatraktivní části Prahy tak pojišťovna vyplatí stejnou částku. Jak tuto nešikovnost obejít.
 • Ať už je pojistná částka stanovena v jakékoli výši, vždy je pojištění celkově sjednáno na novou či časovou cenu: Volba časové či nové ceny vždy také zpětně ovlivní výši pojistné částky a výši pojistného.
 • V případě pojištění rodinného domu na novou cenu uhradí pojišťovna takovou částku, za níž by bylo zničenou pojištěnou stavbu znovu postavit (eventuelně poškozenou stavbu opravit). Pojištěný by tak měl dostat částku, za níž by si mohl nechat postavit stejnou stavbu a ve stejné kvalitě, jako byla ta předchozí. V případě pojištění na časovou cenu zohlední pojišťovna při výplatě pojistného plnění také opotřebení pojištěného objektu.