Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti zahrnuje věcné škody na věcech, které jsou součástí bytu jen, pokud jsou věci uvedeny v pojistných podmínkách pojišťovny. Každá pojišťovna má v základním pojištění zahrnuta jiná rizika, každá pojišťovna umožňuje připojistit jiná rizika, každá pojišťovna má stanoveny jiné limity plnění.

Pojištění domácnosti se zpravidla vztahuje na dvě velké skupiny pojistných rizik:

 • riziko krádeže věcí v pojištěné domácnosti (event. v dalších nebytových prostorách) vloupáním
 • riziko živelné zkázy, tj. zkázy pojištěných věcí např. v důsledku požáru, výbuchu plynu, zemětřesení, záplav, povodní, pádu stromu či letadla aj.

Pojištění domácností se většinou dělí dle úrovně vybavení na 3 typy:

 • Jednoduchá
 • Standardní
 • Luxusní

Na základě úrovně vybavení, jsou stanoveny i podmínky a limity plnění pro každou kategorii.

Každá pojišťovna má svůj vlastní způsob výpočtu, většinou ovlivňují výši pojistného tyto faktory:

 • Pojistná částka - tedy celková cena domácnosti a jejího vybavení
 • Úroveň vybavení domácnosti
 • Velikost plochy domácnosti (počítá se s obytnou plochou)
 • Umístění domácnosti (domácnosti ve větších městech mají dražší pojistné než menší města či vesnice)
 • Zvolená spoluúčast pojištěného (čím větší spoluúčast, tím levnější pojistné)
 • Zvolená rizika pojištění (jen živel, jen krádež, další)
 • Zabezpečení domácnosti proti vniknutí cizí osoby
 • Bezeškodní průběh v minulých letech