Pojištění chat a chalup

Jedná se především o pojištění nemovitostí využívaných k rekreačnímu bydlení (chaty, chalupy, domky, popř. zahrádkářské chatky) s možností pojištění vnitřního vybavení. K pojištění nemovitosti je možné též sjednat pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti.

Pojištění rekreačních objektů se vztahuje zejména na tzv. živelná rizika, tj. rizika způsobená živelnými událostmi. Pojistná rizika si můžete zvolit dle svých požadavků. Výčet rizik, na které se pojištění vztahuje, je stanoven pojistnou smlouvou. Nejčastěji obsahuje pojištění staveb rekreačních objektů rizika, která se souhrnně označují jako sdružený živel, která zahrnuje především tato rizika:

 • požár
 • výbuch
 • úder blesku
 • pád letadla

Jelikož je pojištění pouze na "sdružený živel" obvykle nedostatečné, umožňují pojišťovny pojištění rozšířit i na mnoho dalších rizik, jako např:

 • záplava
 • povodeň
 • pád stromu, kamení, stožárů
 • vichřice, krupobití
 • záplava vodou z vodovodního potrubí

Pojištění se však může vztahovat také na jiná neživelná rizika, jako např.

 • poškození stavby při vloupání
 • vandalismus

Dále se pojištění rekreačních objektů zpravidla vztahuje na pojištění vnitřního vybavení:

 • riziko krádeže věcí v pojištěné rekreační domácnosti vloupáním
 • riziko živelné zkázy, tj. zkázy pojištěných věcí např. v důsledku požáru, výbuchu plynu, zemětřesení, záplav, povodní, pádu stromu či letadla aj.