Pojištění bytů

Pojištění bytových jednotek je pojištěním bytů v osobním vlastnictví včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy.

Pojištění je možné uzavřít pro bytovou jednotku

 • včetně vlastnického podílu na společných částech bytu
 • bez podílu na společných částech bytu (třeba v případě, že společné části domu jsou pojištěny jinou smlouvou)
 • stavební části bytu, které si jako nájemce bytu pořídíte na vlastní náklady

Pojištění bytových jednotek se vztahuje zejména na tzv. živelná rizika, tj. rizika způsobená živelnými událostmi. Pojistná rizika si můžete zvolit dle svých požadavků. Výčet rizik, na které se pojištění vztahuje, je stanoven pojistnou smlouvou. Nejčastěji obsahuje pojištění staveb rizika, která se souhrnně označují jako sdružený živel, která zahrnuje především tato rizika:

 • požár
 • výbuch
 • úder blesku
 • pád letadla

Jelikož je pojištění pouze na "sdružený živel" obvykle nedostatečné, umožňují pojišťovny pojištění rozšířit i na mnoho dalších rizik, jako např:

 • záplava
 • povodeň
 • pád stromu
 • vichřice
 • záplava vodou z vodovodního potrubí

Pojištění se však může vztahovat také na jiná neživelná rizika, jako např.

 • poškození stavby při vloupání
 • vandalismus