Rozsah zajišťovaných pojistných činností

Mezi okruhy spolupráce standardně nabízenými makléřskými společnostmi zajišťujeme spolupráci zejména v těchto oblastech:

  • Poradenství a vyřizování všech záležitostí souvisejících s pojištěním po dobu platnosti zprostředkovaných pojistných smluv, popřípadě jejich dodatků
  • Správu a kontrolu pojistných smluv
  • Vypracování analýzy pojistitelných rizik a návrhů pojistných smluv, včetně projednání pojistné strategie s určením retenčních rizik
  • Dle požadavku zájemce kompletní zpracování výběrového řízení za účasti více pojišťoven
  • Optimalizace pojistného krytí s ohledem na cenu pojistného a stanovení pojistné strategie
  • Zastupování zájemce při likvidaci pojistných událostí, včetně související poradenské činnosti
  • Poskytovat odborné informace o nabídkách pojišťoven v závislosti na pojišťovaná rizika a novinky na pojistném trhu
  • Vypracování speciálních analýz rizikové situace, havarijních plánů, znaleckých posudků a školení osob v oblasti krizového řízení a riskmanagamentu je řešeno smlouvami o dílo, pokud má klient o tyto činnosti zájem

Výše uvedené služby se zprostředkovatel zavazuje plnit ve prospěch zájemce s odbornou péčí a tak, aby uzavřené pojistné smlouvy zájemce pokryly v maximální míře rizika na majetku zájemce, popřípadě rizika spojená s činností zájemce.