UNIQA: Po Novém roce na italské sjezdovky jen s pojištěním odpovědnosti

Koncem listopadu bylo v Itálii schváleno nové nařízení, jež nabude účinnosti od 1. ledna 2022. Od tohoto okamžiku bude muset mít každý lyžař či snowboardista pohybující se na italských sjezdových tratích uzavřené pojištění odpovědnosti pro případ škody na majetku nebo újmy na zdraví způsobené jiným osobám. Povinnost se dá snadno splnit sjednáním komplexního cestovního pojištění. Nová norma předepisuje ale více: kromě pojištění odpovědnosti (aniž by zatím byl definován nezbytný limit plnění) nesmí být sportovci na italských svazích pod vlivem alkoholu a mladí do 18 let musí nosit lyžařskou přilbu. Nová nařízení budou v lyžařských střediscích kontrolována. Pokud budou zjištěna pochybení, lyžař či snowboardista přijde na místě o skipas. A kromě toho bude povinen zaplatit pokutu ve výši 100-150 EUR.

Komplexní cestovní pojištění kryje i způsobené škody. Nejjednodušší cestou, jak splnit požadavek odpovědnostního krytí, je sjednání komplexního cestovního pojištění. V jeho rámci je zahrnuta i pojistná ochrana pro neúmyslné škody nebo újmy na zdraví ve volitelné výši od jednoho do 15 milionů korun. „Konkrétně pro Itálii doporučujeme turistům hladinu krytí alespoň 3-5 milionů korun, protože poškození tam žádají zpravidla jedno z nejvyšších odškodnění na našem kontinentu a jsou v případném vymáhání velmi úspěšní,“ upozorňuje Eva Trajboldová, manažerka pojištění osob UNIQA. Počínaje 15. 12. 2021 bude klientům UNIQA v případě sjednání komplexního cestovního pojištění vydáván certifikát stvrzující pojistné krytí odpovědnosti, a to anglicky. Ten lze při kontrole v Itálii předložit. V případě on-line sjednání bude toto potvrzení součástí smluvní dokumentace, jež je zasílána zákazníkovi na e-mail. Uzavře-li klient pojištění u pojišťovacího poradce nebo na obchodní pobočce, obdrží tam potvrzení rovněž.

14.12.2021 09:07