Odhalování podvodů: AI to zvládne za 0,01 vteřiny

KB Pojišťovna proti nim nově bojuje s pomocí umělé inteligence (AI). Technologie přináší KB Pojišťovně nesporné výhody – je rychlá a přesná. Řešení dodal tým KPMG Lighthouse.

„KB Pojišťovna se na nás obrátila s tím, že se chce víc zaměřit na odhalování podvodů s využitím moderních technologií. Dohodli jsme se, že nejlepší možné řešení tohoto problému bude využití umělé inteligence,“ přibližuje Ondřej Bauer, senior manažer z KPMG Lighthouse. Nejprve vznikl model, do kterého se vložila data z tisíců pojistných případů. Aplikace pak identifikovala desítky klíčových znaků pro stanovení podvodu. Zkušení likvidátoři pak pomohli nezávisle potvrdit správnost modelu: v 65 % se na známkách pojistného podvodu shodli všichni a v 85 % alespoň jeden z likvidátorů. Aplikace se na základě zpětné vazby neustále zlepšuje a už se používá v běžném provozu. U každé pojistné události aplikace pravidelně vyhodnotí míru pravděpodobnosti podvodu. AI vyhodnotí riziko za 0,01 vteřiny a případy s nejvyšší pravděpodobností podvodného jednání předá k prověření Fraud Managerovi. „Podařilo se chytře automatizovat rutinu a průběžně odhalovat nové vzorce chování podvodníků,“ vysvětluje Ondřej Bauer. „Po zhruba dvou měsících spolupráce jsme s KB Pojišťovnou procházeli výstupy aplikace a vysvětlovali si, proč některé události vyhodnotila jako možný pojistný podvod. Výhodou AI je tzv. supervised learning, což znamená, že se aplikace neustále zlepšuje na základě dalších lidských vstupů, které ihned zohlední. Zároveň je AI schopna najít souvislosti, které by člověka nenapadly,“ popisuje Ondřej Bauer, podle kterého je AI chytrá tak, jaký je objem a především kvalita dat, která do ní dáváme.

15.06.2021 11:27