Pojištění luxusního zboží: Šance, nebo příliš velké sousto?

Umělecké předměty, klenoty, drahé hodinky a veteráni: ceny u nich stoupají do závratných výšek a investoři o ně mají stále větší zájem pro diverzifikaci svých portfolií. To s sebou přináší celou řadu výzev pro pojistitele. A o nich hovořil expert Philip Machat během Dne vzdělávání pro makléře konaného on-line v polovině listopadu 2020 v Rakousku.

Ve své přednášce „Pojištění vzácných předmětů vysoké hodnoty – poznání potřeb a vhodné koncepty“ poskytl Philip Machat ze společnosti Douglas-Machat & Cie GmbH nahlédnutí do svého všedního pracovního dne v roli pojišťovacího makléře, jenž se už od roku 2005 specializuje na pojištění umění. „Umění, šperky nebo jiné cennosti jsou pro klienty spojeny s emocemi,“ uvedl svou přednášku Machat. To poznal za 15 let práce s velmi solventními privátními zákazníky nebo i institucemi. Připustil ovšem, že často je za pořízením takových věcí i záměr vhodně diverzifikovat majetek v portfoliu. Ročně je na trhu s luxusním zbožím dosaženo obratu ve výši 350-400 miliard USD. Nejen v tom nejvyšším segmentu, nýbrž všude se konají dražby cenných věcí. A to je podle Machata výzva pro pojišťovny.

Otázky spojené s pojištěním drahého luxusu

V zásadě je umělecký předmět jen tak cenný, kolik je někdo jiný v daném okamžiku ochoten za něj zaplatit, aby ho mohl koupit. Z toho vyplývá dost neprůhledné ceny, což je pro pojišťovnictví samozřejmě problém. Další výzvou může být i pravost uměleckého díla: i pro tento ohled existují vlastní druhy pojištění. Ale potíže nákupem teprve začínají. Jde například o to, jak lze zabezpečit daný předmět před volatilitou jeho hodnoty. Jinými slovy, jak může růst pojištění spolu se stoupající cenou dané věci. A k tomu samozřejmě téma přechování či úschovy tak cenných předmětů a jejich zabezpečení. Nejdůležitější je v této oblasti sjednat majetkové pojištění na všechna rizika na dohodnuté hodnoty. Tím jsou mimo jakoukoli pochybnost částky v případě škody. Čím vyšší jsou pojistné částky, tím méně se hodí konformní klasické pojištění obsahu.

Dílčí škody vedou

U luxusního zboží napadne každého jako první nebezpečí krádež – ve skutečnosti ale tvoří takové případy menší část pojistných událostí. Nejčastěji dochází k normálnímu poškození předmětu – reálně ve více než třetině situací (34 %). Teprve pak se řadí krádež nebo loupež (27 %), požáry (14 %), vodovodní škody a škody z přírodních živlů (13 %). A jen zřídka dojde na totální škodu. Proto je důležité, aby pojištění umělo pokrýt i dílčí škody.

A ke správnému pojištění rizik je zapotřebí mít zkrátka „nos“ a expertízy. Podle Machata je to náročný obor: i nyní během covidové krize a přerušení provozu podniků se mnozí podnikatelé nezajímají tolik o možnosti krytí výpadku ze strany pojišťoven, jako když mají jednat o zabezpečení svých „miláčků“ – uměleckých předmětů nebo veteránů: tohle zpravidla nepřenechají svým referentům a starají se o něj výhradně sami.

Zvláštní pojistné podmínky

Ke zvláštnostem pojištění uměleckých předmětů nebo šperků patří fakt, že zde není dodatečné stanovování hodnoty. Vedle sjednaných hodnot je ve smlouvě ještě preventivní částka, v jejímž rámci jsou automaticky spolupojištěny navýšení hodnoty v čase a znovupořízení. Důležitá je i zvláštnost, že ve většině pojistných smluv na šperky není žádné ustanovení o tom, že by pojistník byl povinen pořídit si za pojistné plnění novou srovnatelnou věc. Přitom pojištění se vztahuje i na ztrátu nebo zanechání šperků někde bez dozoru.Navíc jsou předměty pojištěny už od okamžiku zakoupení, což má samozřejmě význam hlavně v případě vydražení někde v zahraničí. Ve smlouvě lze sjednat i více míst pojištění. Existuje celosvětové pojištění, pojištění pro nošení nebo užívání nebo pro umělecké transporty. Specialitou tohoto druhu pojištění jsou i ustanovení o párech nebo setech. Často je celá souprava cennější než prostá suma všech předmětů v ní. To znamená, že ztráta či poškození jediné věci ze soupravy (třeba jedné náušnice) může mít za následek výplatu celé sjednané pojistné částky. Rovněž snížení hodnoty po opravě věcí je pojištěno.

Typické znaky

Typické pojištění uměleckých nebo sbírkových předmětů probíhá na začátku jako rozhovor s experty a je střiženo na míru. Úpis rizika se provádí zcela individuálně a má ho na starosti úzký specialista. Rovněž v případě škody musí řešit událost a pojistné plnění specializovaný škodní tým. Diskrétnost je nejvyšším požadavkem. Pojistník musí mít ten samý pocit jako v kontaktu s privátním bankéřem nebo, ještě lépe, rodinným příslušníkem. Poradci a makléři mohou tento druh pojištění zařadit do svých aktivit jako specialitu, doporučuje Machat. Nicméně vždy by měli mít dobré kontakty na kvalitní specialisty, protože eventuální budoucí vyřizování škody v této souvislosti je zpravidla velmi komplexní a extrémně emocionální záležitostí.

12.01.2021 09:16