Kooperativa se postará i o klienty, kteří museli zůstat v zahraniční karanténě

Aktuální situaci v Evropě související s šířením onemocnění COVID-19 pojišťovna Kooperativa pečlivě vyhodnocuje a v současné době přistoupila k mimořádným opatřením, která by měla klientům v zahraničí usnadnit situaci. Podle pojistných podmínek je úhrada léčebných výloh vyloučena v případech, které souvisí epidemií/pandemií. Pandemie byla vyhlášena dne 11. 3. 2020, zároveň MZV ČR vydalo varování před cestami do zahraničí kvůli pandemii COVID-19.

Pojišťovna Kooperativa se rozhodla nad rámec pojistných podmínek klientům případné náklady léčení onemocnění COVID-19 z pojištění léčebných výloh v rozsahu sjednaného pojištění uhradit i po tomto datu, a to v případech, kdy:
- odcestovali do země, která v době odjezdu nebyla označena jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem a prokážou, že neměli možnost, jak se ze zahraničí neprodleně vrátit,
- do zahraničí vycestovali v souvislosti s plněním pracovních úkolů pro svého zaměstnavatele se sídlem na území České republiky.

„Pokud pojištěný pobývá v oblasti, do které odcestoval v době, kdy nebyla MZV označena jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, a je zařazen do karantény, v jejímž průběhu jeho cestovní pojištění končí, klientovi prodloužíme pojištění léčebných výloh nad rámec ustanovení pojistných podmínek zdarma na adekvátní dobu, např. po dobu vyhlášené či trvající karantény v cílové oblasti“, doplňuje vstřícné kroky Jana Konvalinová, vedoucí Odboru cestovního pojištění v Kooperativě.

V těchto případech se klienti mohou ozvat naší asistenční službě Global Assistance +420 266 799 779 či na naši infolinku 957 105 105, která funguje bez omezení.

S ohledem na krizová opatření zakazující občanům České republiky vycestovat do zahraničí nastala v případě těch klientů, kteří si zakoupili zájezdy (cestovní služby) do zahraničí, jejichž termín konání by spadal do doby účinnosti zmíněného krizového opatření, právní nemožnost realizace zájezdu. V této souvislosti vzniká zákazníkovi právo na vrácení již zaplacené ceny zájezdu (či její části), bez možnosti uplatnění tzv. stornopoplatku ze strany cestovní kanceláře či jiného poskytovatele cestovní služby. V případech, kdy klientovi nevznikne povinnost k zaplacení stornopoplatku, není dán ani právní základ k poskytnutí plnění z pojištění STORNO.

„Klienti by se tedy v těchto případech měli obracet na poskytovatele zájezdu nebo cestovní služby, tedy cestovní kanceláře nebo agentury“, doporučuje správný postup Jana Konvalinová.

Úhrada plnění z pojistných událostí, které nebudou v příčinné souvislosti s nákazou COVID-19, není ani v oblastech se zvýšeným bezpečnostním rizikem koronaviru, nijak dotčena. Zároveň Kooperativa doporučuje klientům pravidelně sledovat i pokyny dostupné na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV).

04.04.2020 09:04