Českou republiku nejvíce sužovaly vichřice a krupobití

Celkem živly v roce 2019 způsobily klientům Kooperativy 34,5 tisíce škod za 1,53 miliardy Kč. V majetkovém pojištění se jednalo o téměř 30 tisíc pojistných událostí a klientům jsme za tyto škody na pojistném plnění vyplatili celkem 1,32 miliardy Kč.

Rok 2019 byl z tohoto pohledu horší než rok 2018, kdy jsme řešili přes 23 tisíc živelných škod a klientům vyplatili 1,1 miliardy Kč. Ještě výraznější nárůst Kooperativa zaznamenala u pojištění vozidel, kde jsme v roce 2019 řešili 4614 živelných škod za 204 milionů Kč. V roce 2018 to bylo „jen“ 1300 škod za 59 milionů Kč.

Nejvíce v roce 2019 škodila vichřice, která našim klientům způsobila 11 400 škod za 317 milionů Kč, a krupobití, kde to bylo 10 300 škod za 507 milionů Kč. Naopak, asi o 30 % ubylo škod z úderu blesku.

Nejhorší událostí pak byla vichřice a krupobití, které se na přelomu června a července prohnaly přes střední Čechy a Moravu. Jen tato jedna událost klientům Kooperativy způsobila 4700 škod za 295 milionů Kč. Podobné kalamity Českou republiku sužovaly i v roce 2018 nebo 2017. Vichřice a krupobití se tak v posledních letech stávají živly, které způsobují nejvíce škod.

16.01.2020 10:56