VIG dále zůstává podnikem s nejvyšším ratingem v rámci indexu ATX

Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor’s (S&P) prostřednictvím tiskové zprávy z 30. července 2019 znovu potvrdila rating koncernu Vienna Insurance Group „A+“ se stabilním výhledem.

Profil obchodního rizika: silný
S&P zdůvodnila pozitivní výsledek širokým produktovým portfoliem včetně solidní diverzifikace pojistného ze strany dceřiných společností a postavením lídra trhu v Rakousku a zemích střední a východní Evropy. Mezi další určující faktory tohoto hodnocení patří strategie vícero značek a multikanálový odbyt spolu s diverzifikací podle geografických a specifických produktových kritérií. Při porovnání s trhem S&P vyzdvihla nepřetržitě pozitivní provozní výsledek koncernu VIG.

Profil finančního rizika: velmi silný
S&P potvrdila Vienna Insurance Group „komfortní kapitálovou vybavenost“ na úrovni požadavků na rating AAA. Ratingová agentura přitom vychází ze zachování tohoto stavu. Kromě toho S&P zdůraznila silnou kapitálovou vybavenost VIG se solidním ukazatelem solventnosti ve výši 239 procent.

Základem stabilního výhledu je čelné postavení pojišťovací skupiny na trzích Rakouska jako i střední a východní Evropy a očekávání, že výnosy při zohlednění organického a externího růstu, stejně jako vyplacené dividendy, budou nadále pilířem velmi dobré kapitálové vybavenosti.

06.08.2019 11:55